Spinel

Göz aýlaň: Hemmesi
 • Natural Black Spinel Loose Gems Marquise 2x4mm

  Tebigy gara şpilin boş gymmat bahaly daşlar markisi 2x4mm

  Gara SPINEL, çykýan ýerden öz-özünden äşgär, näçe ýüzlerçe million, bularyň köpüsi elde örtülen taýýar önümler bilen amala aşyrylmaz, umuman örtülen, gara şpinel elektroplatirleme enjamlarynyň talaplaryny çözmek üçin mum bilen örtülen tehnologiýany ulanmak. has ýokary, umuman alanyňda, käbir enjamlaryň garramagy ýa-da ökde işçileriň nädogry bejeriş temperaturasy elektroplatasiýa sebäpli gara şpiliň reňklenmegine sebäp bolar.

 • Natrual Color Spinel Loose Gems Round 1.0mm

  Natrual reňkli şpilka boş daşlar 1,0mm

  “Red Spinel” ýakut ýaly açyk lýuks gyzyl reňkde, oňa-da ýokary baha berilýär.Ol Watikanyň papasynyň, Russiýanyň patyşasynyň, Eýranyň ogly we Iňlis imperiýasynyň şasynyň täjini geýipdi.

 • Natural Red Spinel Loose Gems Round Cut 0.7mm

  Tebigy gyzyl pyrryldak daşlar 0,7mm

  Spinel magniý we alýumin oksidinden emele gelen mineral, sebäbi düzüminde magniý, demir, sink, marganes we beýleki elementler bar, olary alýumin şpil, demir şpil, sink spinel, marganes spinel, hrom spinel we köp görnüşlere bölmek mümkin. we ş.m.