Garnet

Göz aýlaň: Hemmesi
 • Natrual Gems Purple Garnet Marquise 2x4mm

  Natrual Gems Gyrmyzy Garnet Marquise 2x4mm

  Garnet bilen şuňa meňzeş daşlar we sintetiki granatlaryň arasyndaky tapawut.Dürli granatlara reňkli daşlar, şol sanda ýakut, ýakut, emeli korund, topaz, zümrüd, Jadeite we başgalar birmeňzeş bolup, polýarizasiýa bilen tapawutlanyp bilner.

 • Natural Red Garnet Crystal Clean Heart Cut 4x4mm

  Tebigy gyzyl granat kristal arassa ýürek 4x4mm

  Gyzyl granat, magniý alýumin zynjyrynyň alýumin zynjyrydyr, granatyň umumy görnüşlerine degişlidir.Gyzyl granatyň gyzyl reňki adamlary gaýtaryp bolmajak özüne çekiji edip biler, bagty we ebedi söýgini özüne çekip biler, özüne bolan ynamy artdyryp, aýallaryň daşydyr.

 • Natrual Gems Yellow Garnet Round 3.0mm

  Natrual Gems Sary Garnet tegelegi 3.0mm

  Gadymy Hytaýda ziyawu ýa-da ziyawu diýlip atlandyrylýan Garnet, bürünç eýýamynda daşlar we abraziw serişdeleri hökmünde ulanylýan minerallar toparydyr.Adaty granat gyzyl.Garnet Iňlis “garnet” latynça “granatus” (däne), “Punica granatum” (nar) sözlerinden gelip çykýar.Gyzyl tohumly ösümlik, görnüşi, ululygy we reňki käbir granat kristallaryna meňzeýär.