Tebigy Cordierite Boş Gymmat bahaly tegelek kesiş 1.0mm

Gysga düşündiriş:

Kordierit silikat mineral bolup, adatça açyk gök ýa-da açyk gyrmyzy, aýna ýalpyldawuk, aç-açan bolýar.“Cordierite” ajaýyp polihromatiki (üçburç) bolmak, dürli reňkleriň dürli tarapa ýagtylyk çykarmak häsiýetine eýe.Kordierit adatça adaty şekillere bölünýär we iň meşhur reňk gök-gyrmyzy bolýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jigi:

Kordierit silikat mineral bolup, adatça açyk gök ýa-da açyk gyrmyzy, aýna ýalpyldawuk, aç-açan bolýar.“Cordierite” ajaýyp polihromatiki (üçburç) bolmak, dürli reňkleriň dürli tarapa ýagtylyk çykarmak häsiýetine eýe.Kordierit adatça adaty şekillere bölünýär we iň meşhur reňk gök-gyrmyzy bolýar.

Kordierit ýakut reňkine meňzeýär, şonuň üçin oňa suw ýakut hem diýilýär.Safiriň reňki we ýalpyldawuklygy we ýakutdan has arzanlygy sebäpli garyp adamyň ýakut ýakasyna lakam dakýarlar, kordierit energiýada gaty durnukly we reňkini üýtgetmek üçin gyzdyryp bolmaýar.Bu hakyky gymmatlykdyr.

Adaty görnüşler: Demir kordierit Kordieritiň, magneziýanyň we demiriň iki esasy komponenti izoimages hökmünde çalşyrylyp bilner.Demiriň düzümi magniýiňkiden köp bolsa, oňa demir kordierit diýilýär.

Kordierit magnygny, magneziýiň düzümi demir düzüminden has ýokary bolanda, oňa kordierit diýilýär.Iň meşhury, Hindistanda öndürilýän mg-a baý görnüşdir, köplenç gymmat bahaly daşlary ýasamak üçin ulanylýar, hindi daşy hem diýilýär.

Gan damarlary

Esasan Şri-Lankada öndürilýär we içindäki demir oksidli hammam listleriniň baý düzümi we gan nokady kordierit diýlip atlandyrylýan reňk zolaklary bilen kordierit döredýän belli bir ugurda ýerleşdirilmegi bilen häsiýetlendirilýär.

Ady tebigy kordierit
Gelip çykan ýeri Braziliýa
Gymmat bahaly daş görnüşi Tebigy
Gymmat bahaly daş gök
Gymmat bahaly daş lolit
Gymmat bahaly daş görnüşi Tegelek ajaýyp kesik
Gymmat bahaly daş 1.0mm
Gymmat bahaly daş Ululygyna görä
Hil A+
Elýeterli şekiller Tegelek / kwadrat / armut / ýumurtga / markiz görnüşi
Arza şaý-sepler ýasamak / eşikler / pandent / halka / sagat / gulak / monjuk / bilezik

Esasy maksat :

Owadan we aç-açan reňkli adamlar gymmat bahaly daş hökmünde ulanylyp bilner.Gem-derejeli kordierit, adatça gök we gyrmyzy bolýar, şolaryň arasynda gök kordierit “WaterSapphire” hem diýilýär.ýasamak / sag bolsun / pandent / halka / sagat / gulak / monjuk / bilezik ýasamak.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary